Afleysingastaða Sjúkraþjálfara í Heilsugæslu / Hreyfistjóri Selfossi

23. mars 2020

Laust er til umsóknar afleysingarstarf sjúkraþjálfara í Heilsugæslu hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfossi frá og með 15. apríl 2020 til og með 31.03.2021, eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Um er að ræða þríþætt starfsvið:
1. Þátttaka í teymisvinnu og móttaka / mat skjólstæðinga í Heilsugæslu.
2. Þátttaka í starfi geðheilsuteymis HSU.
3. Hreyfistjóri, 35% starfshlutfall. Hreyfistjóri tekur á móti skjólstæðingum sem hafa fengið uppáskrifaðan hreyfiseðil frá lækni eða hjúkrunarfræðingi, gerir viðeigandi mælingar, setur upp hreyfiáætlun í samráði við skjólstæðing og fylgir henni eftir. Hreyfistjóri sendir tilvísandi lækni greinargerð þegar tiltekinn tími er liðinn frá því að meðferð hófst og við lok hennar.

Hæfnikröfur
- Löggilt sjúkraþjálfarapróf
- Íslenskt starfsleyfi landlæknis
- Þriggja ára starfsreynsla
- Þekking á áhugahvetjandi samtalstækni
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
- Góð íslenskukunnátta skilyrði
- Góð enskukunnátta
- Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag sjúkraþjálfara hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi.
Starfshlutfall er 60 - 100%

Umsókn skal skilað rafrænt á vef HSU www.hsu.is undir flipanum "lausar stöður".
Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2020

Nánari upplýsingar veitir
Gunnhildur A Vilhjálmsdóttir - gunnhildur.vilhjalmsdottir@hsu.is - 432-2000