Sjúkraþjálfari Heilsugæslu / Hreyfistjóri

Skráð 30.07.2019

Laust er til umsóknar starf sjúkraþjálfara í Heilsugæslu hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands frá og með 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi.

Laust er til umsóknar starf sjúkraþjálfara í Heilsugæslu hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands frá og með 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Um er að ræða þríþætt starfsvið:

1. Þátttaka í teymisvinnu og móttaka / mat skjólstæðinga í Heilsugæslu.
2. Þátttaka í starfi geðheilsuteymis HSU.
3. Hreyfistjóri, 35% starfshlutfall. Hreyfistjóri tekur á móti skjólstæðingum sem hafa fengið uppáskrifaðan hreyfiseðil frá lækni eða hjúkrunarfræðingi, gerir viðeigandi mælingar, setur upp hreyfiáætlun í samráði við skjólstæðing og fylgir henni eftir. Hreyfistjóri sendir tilvísandi lækni greinargerð þegar tiltekinn tími er liðinn frá því að meðferð hófst og við lok hennar.

Hæfnikröfur

  • Löggilt sjúkraþjálfarapróf
  • Þriggja ára starfsreynsla sem sjúkraþjálfari æskileg
  • Þekking á áhugahvetjandi samtalstækni
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  • Góð íslensku og enskukunnátta
  • Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Frekari upplýsingar um starfið

  • Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag sjúkraþjálfara hafa gert.
  • Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.
  • Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi.
  • Starfshlutfall er 60 - 100%

Umsóknarfrestur er til og með 12.08.2019

Nánari upplýsingar veitir:
Gunnhildur A Vilhjálmsdóttir - gunnhildur.vilhjalmsdottir@hsu.is - 432-2000
Sigurður Hjörtur Kristjánsson - hjortur.kristjansson@hsu.is - 432-2000