Heilbrigðisstefna til ársins 2022

Drög lögð fram til umsagnar

15.9.2016

Drög lögð fram til umsagnar

Frétt af vef Velferðarráðuneytisins, dags. 13.9.2016

Heilbrigðisráðherra hefur nú lagt fram, til kynningar og umsagnar, drög að tillögu til þingsályktunar um heilbrigðisstefnu til ársins 2022 . Miðað er við að velferðarráðuneytið hafi yfirumsjón með framkvæmd heilbrigðisstefnunnar, vinni að nánari útfærslu einstakra þátta hennar og sjái um endurskoðun eftir því sem ástæða þykir til. Áfram verður unnið að sérstökum áætlunum sem varða þau verkefni sem brýnust eru á hverjum tíma. Lögð verður áhersla á að tengja stefnuna við áætlana- og fjárlagagerð. Þannig verði á hverju ári farið yfir forgangsmál samhliða vinnu við fjármögnun komandi árs.

Gert er ráð fyrir að settur verði á fót hópur fagfólks til að hafa umsjón með framkvæmd heilbrigðisstefnunnar með áherslu á víðtæk samráð svo þekking og reynsla nýtist sem best. Þess er vænst að öll vinna sem tengist framkvæmd heilbrigðisstefnunnar leiði til skipulegri vinnubragða, skýrari verkaskiptingar, aukinnar samhæfingar og samvinnu við að efla heilsu og auka vellíðan almennings og draga úr áhrifum ójafnaðar á heilsu.

Umsagnir um drög að heilbrigðisstefnu skal senda á netfangið postur@vel.is og skrifa í efnislínu: „Umsögn um drög að heilbrigðisstefnu“

Frestur til að senda inn umsögn rennur út: 27. september 2016

·         Drög að heilbrigðisstefnu til ársins 2022

 

Tengill á fréttina: https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/heilbrigdisstefna-til-arsins-2022-logd-fram-til-umsagnar